Ck Tonery

20Zaprojektowaliśmy logo i system identyfikacji wizualnej dla firmy Ck Tonery, następnie przygotowaliśmy projekt graficzny strony internetowej i wdrożyliśmy serwis. Ck Tonery to firma z Kielc, która jest dumna z miejsca z którego pochodzi. Właściciele i pracownicy chcą zmieniać swoje miasto i otoczenie. Wierzą, że można być uczciwym, że to co robią ma wpływ
na środowisko i na lokalną społeczność. Dbają o ekologię, jakość i wartości.